Scholen

Intrinsieke motivatie van jongeren is duurzaam, maar het is niet verkeerd om ook de extrinsieke motivatie te triggeren. Want ook jezelf motiveren voor zaken die pas op de langere termijn een beloning opleveren, zul je moeten leren. Hoe vind je in de klas en daarbuiten de balans tussen autonomie en structuur? Wij gaan met de docenten en/of leerlingen in gesprek hoe dat in hun specifieke situatie werkt. 

Waarom coaching?
school saaiWat is de invloed van de scholen op jongeren? Hoe motiveer je jongeren om ‘de stof' eigen te maken? Hoe krijg je jongeren enthousiast? 
Wat je als school wilt bereiken is dat jongeren meepraten (communicatieve vaardigheden), meedenken (cognitieve vaardigheden) en meevoelen ( sociaal emotionele vaardigheden).

We gaan samen werken aan de onderwerpen:
-    Intrinsieke motivatie
-    Zelfvertrouwen (competentie)
-    Kwaliteiten
-    Talent
-    Uitstelgedrag
-    Peer pressure (erkenning)
-    Eigen verantwoordelijkheid (autonomie)

Jongerencoaching heeft als doel (vanuit groepscoaching via scholen en/of persoonlijke coaching) het samen werken aan intrinsieke motivatie.
Intrinsieke motivatie is alleen mogelijk als aan de kernbehoeften: autonomie, erkenning en competentie is voldaan. Alle jongeren zijn wel
ergens intrinsiek voor gemotiveerd, maar in een schoolomgeving "moeten" ze veel waardoor de intrinsieke motivatie in de knel kan komen. 

Hoe werkt dat dan? 

Onze aanpak richt zich op de individuele motivatie. Hoe komen we van een situatie, waarin je veel "moet" naar een situatie waarin ook kan worden aangegeven hoe je het wilt.
En hoe geef je dat dan aan. Samen op zoek naar de ruimte die er wel is, in plaats van blijven hangen in wat niet kan.

Wij gaan eerst met de docent de aanpak bespreken en vervolgens met de klas als groep en de leerlingen als individu kijken hoe we dat kunnen bereiken.
Wij kunnen het hele  proces begeleiden of ook delen van het proces. Dit kan in onderling overleg worden besproken.